We heten u van harte welkom op de website van het Maria Middelares Hartcentrum Gent.

Het Maria Middelares Hartcentrum Gent is opgericht in 1992 en uitgegroeid tot een afdeling waar alle deelspecialismen van de cardiologie vertegenwoordigd zijn. Het hartcentrum biedt kwalitatief hoogstaande medische zorg in nauwe samenwerking met de dienst cardiochirurgie, dienst anesthesie en andere cardiologische groepen uit de regio. Frequent overleg en een goede samenwerking is essentieel om als centrum kwaliteitsvolle behandeling aan te bieden.

Op dit moment zijn zowat alle moderne diagnostische en therapeutische mogelijkheden voorhanden in ons centrum.

Door de vele verwijzingen naar het Maria Middelares Hartcentrum Gent zijn de artsen ervaren in het uitvoeren van de technische handelingen. De grote aantallen aan complexe procedures garanderen een optimale kwaliteit. Er worden jaarlijks meer dan 2000 hartkatheterisaties, 600 hartoperaties en 250 pacemaker- en defibrillatorimplantaties uitgevoerd.


  Het Hartcentrum Maria Middelares wil zich echter niet beperken tot het leveren van goede zorg, maar is eveneens betrokken bij:

  • De opleiding van cardioloog-assistenten en revalidatieartsen
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Informatie- en kennisdoorstroming naar verwijzers en huisartsen door middel van symposia en bijscholingen
  • De huisarts speelt een belangrijke rol in de behandeling van de patiënt en wordt actief betrokken bij het zorgtraject.

Contact    Bereikbaarheid